Qingyun Xinyang mới vật liệu co, Ltd một nhà sản xuất masterbatch lớn nhất tại Trung Quốc, sản lượng hàng năm đã đạt 64.000 tấn cho màu đen, màu trắng, màu sắc, chất hút ẩm và chất độn masterbatch, thông qua Nam Sài Gòn, ROHS, FDA thử nghiệm. Sản phẩm đã được xuất khẩu đến Mỹ, Canada, Châu Âu, Malaysia, Ấn Độ, đấu và hơn 100 quốc gia.

{$*$2$*$}

Gửi yêu cầuNói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

{$*$6$*$}

{$*$7$*$}

{$*$8$*$}

{$*$9$*$}

{$*$10$*$}

{$*$11$*$}

{$*$12$*$}

1.jpg


{$*$13$*$}


{$*$14$*$}

{$*$15$*$}

{$*$16$*$}

{$*$17$*$}

{$*$18$*$}

{$*$19$*$}

{$*$20$*$}

30%-50%

{$*$21$*$}

<0.01>

{$*$22$*$}

{$*$23$*$}

{$*$24$*$}

2-15

{$*$25$*$}

≥4

{$*$26$*$}

1%-30%

{$*$27$*$}

{$*$28$*$}

{$*$29$*$}

{$*$30$*$}


{$*$31$*$}

{$*$32$*$}

4(001).jpg


{$*$33$*$}

{$*$34$*$}

{$*$35$*$}

{$*$36$*$}

{$*$37$*$}

{$*$38$*$}

{$*$39$*$}

{$*$40$*$}


{$*$41$*$}

{$*$42$*$}

{$*$43$*$}

{$*$44$*$}

{$*$45$*$}

{$*$46$*$}

{$*$47$*$}


{$*$48$*$}

2(001).jpg


{$*$49$*$}

{$*$50$*$}

3(001).jpg


{$*$51$*$}

5(001).jpg  6(001).jpg

7(001).jpg  8(001).jpg


Hot Tags: {$*$4$*$}
Yêu cầu thông tin
sản phẩm liên quan