Phim thổi:

Vest túi, khô composite phim, căng phim, bộ phim đen trắng, bộ phim đóng gói, túi mua sắm, phim PP, cast phim, bộ phim căng vải bảng, đóng gói phim căng, sản phẩm hóa học đóng gói, vật liệu số gói, túi gói, PP phim, bộ phim túi xách thuận tiện, phim EVA, phim chống thấm, màng chống thấm, màng PVC, vv


1(001).jpg

2(001).jpg

3(001).jpg

Màng chống thấm

Bao bì sản phẩm hoá chất

Phim túi xách tiện lợi

4(001).jpg

5(001).jpg

6(001).jpg

Phim EVA

Băng đóng gói

Phim nhựa PVC

7(001).jpg

8(001).jpg

9(001).jpg

Màng căng

Màng căng vải trải bàn

Túi áo gi lê

10(001).jpg

11(001).jpg

12(001).jpg

Phim đen

Gói hàng rời

Phim diễn viên

13(001).jpg

14(001).jpg

15(001).jpg

Màng composite khô

Bao bì

Bao bì

16(001).jpg

17(001).jpg

18(001).jpg

PP-film

Các túi mua sắm

Đóng gói phim căng

19(001).jpg

20(001).jpg

21(001).jpg

Màng chống thấm

Màng chống thấm

Phim trắng