Dây vẽ:

Sản phẩm dây phẳng, ruy băng giống như sợi dây, lưới bảo vệ, túi doggy, sợi dây thừng lớn, thảm thảm, vải dệt PP / PE, túi dệt bằng nhựa, nhựa dệt lưới, nhựa tròn dây, băng sợi, lưới an toàn xây dựng, lưới rào, câu cá dây chuyền, lưới đánh cá, dây thừng, vải không dệt vv


1(001).jpg

2(001).jpg

3(001).jpg

Dây thừng lớn

Lươi đanh ca

Túi nhựa dệt

Building safety net.jpg

carpet yarn.jpg

fence netting1 .jpg

Lưới an toàn xây dựng

Sợi thảm

Hàng rào

7(001).jpg

8(001).jpg

9(001).jpg

Dây câu cá

Sản phẩm dây phẳng

Lưới dệt bằng nhựa

10(001).jpg

11(001).jpg

12(001).jpg

Vải dệt PP / PE

Sợi băng

Dây nhựa tròn

13(001).jpg

14(001).jpg

15(001).jpg

Vải không dệt

Bảo vệ lưới

Dải ribbon